Međunarodni dan belog štapa

15. oktobar 12:15


Slepi i slabovidi širom sveta obeležavaju 15. oktobar -Dan belog štapa. Cilj obeležavanja ovog datuma je da se javnost upozna šta je to slepoća i kako slepi i slabovidi mogu da žive i rade samostalno i da doprinose svojoj zajednici, ali i isticanje sposobnosti i uspeha koje su postigli slepi i slabovidi širom sveta. Na ovogodišnji Dan belog štapa, Svetski savez slepih ističe da obuke i kampanje za podizanje svesti o značaju orjentacije i samostalnog kretanja uz pomoć belog štapa garantuju samostalnost slepima i slabovidima da biraju mesto na koje žele da idu i da uzmu efektivno učešće u životu svoje zajednice. Ovaj datum pomaže stvaranju platforme za zastupanje u nekoliko državnih i privatnih ustanova kada su u pitanju potrebe i prava slepih i slabovidih.
Podelite