Pravila ponašanja

Politika privatnosti
Uređivačka politika

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Radio-televizije Šabac na adresi www.sabac.tv Radio-televizija Šabac Vam omogućava da svakodnevno čitate sadržaj koji objavljujemo u različitim kategorijama koje se nalaze na našoj zvaničnoj internet prezentaciji.

Autorska prava

Radio-televizija Šabac je isključivi i jedini vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet prezentacije www.sabac.tv bez pisane dozvole Radio-televizije Šabac (uključujući, neovlašćeno korišćenje od strane posetilaca u svrhe koje nisu lične, prenos bilo kog dela veb sajta u drugim medijima i sl.) smatra se kršenjem autorskih prava Radio-televizije Šabac, u kom slučaju je Radio-televizija Šabac ovlašćena da ostvari sudsku zaštitu svojih prava i zahteva odgovarajuću naknadu štete. Radio-televizija Šabac zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na internet prezentaciji na adresi www.sabac.tv bez obaveze prethodne najave. Ova pravila ponašanja se primenjuju na sve sadržaje na internet prezentaciji Radio-televizije Šabac na adresi www.sabac.tv Smatra se da svako lice koje pristupi internet prezentaciji www.sabac.tv ili bilo kom njegovom delu jeste u svakom trenutku u potpunosti upoznato sa Pravilima ponašanja (Uslovima korišćenja), kao i svim eventualnim rizicima, da iste razume i prihvata u celosti, te da sadržaj i usluge ovog veb sajta koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Linkovi na druge veb stranice, oglašavanje.

Sabac.tv se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge veb stranice. Sve sadržaje www.sabac.tv (veb sajta) koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Radio-televizija Šabac se ne može ni u kom slučaju smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Radi izbegavanja svake sumnje, Radio-televizija Šabac ne snosi nikakvu odgovornost za sadržinu veb stranica izvan svog veb sajta, niti može snositi bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu oglašavanjem na svom veb sajtu.

Radio-televizija Šabac ne objavljuje sadržaje koji su u suprotnosti sa Zakonom o javnom informisanju i drugim zakonima Republike Srbije.

Izmene i dopune Pravila ponašanja (CODE OF CONDUCT)

Radio-televizija Šabac zadržava pravo izmene i dopune ovih Pravila u bilo kom trenutku, bez najave. Svaka promena će biti objavljena na ovoj internet prezentaciji.