174 godine Bibioteke šabačke

9. oktobar 2021. 11:55

U Dvorani Vinaver u Aneksu Biblioteke šabačke, u ponedeljak 11. oktobra, biće organizovan program obeležavnja 174 godine postojanja ove kulturne ustanove i dodeljene nagrade najboljim čitaocima u protekloj godini.

Vremenski okvir od 1847. godine, kad Čitalište šabačko počinje sa radom u kafani Andre Nešića, do današnje Biblioteke šabačke u Vladičanskom dvoru i u Aneksu, samo je jedan u nizu srpskog bibliotekarstva, sa usponima i padovima. U tom fizičkom i vremenskom prostoru, Biblioteka je organizaciono bila Čitalište, Čitaonica, Knjižnica, Biblioteka. U tradiciju i kulturu Biblioteke šabačke ugrađeni su napori ljudi čija se imena čuvaju: prota Jovan Pavlović, Damjan Marinković, Milorad Popović Šapčanin, brojni šabački profesori i druge znamenite ličnosti.

Danas, Biblioteka šabačka ima bogat fond, zbirku periodike, stare i retke knjige, rukopise. Poslovanje je potpuno automatizovano. Odmaklo se u digitalizaciji zavičajne građe, koja je, kao i mnogi drugi servisi, dostupna na sajtu Biblioteke. Programi kulture, pored predstavljanja knjiga naših najuglednijih književnih stvaralaca, čine likovne i dokumentarne izložbe, kao i animativni i bogat rad sa decom i mladima.

Program beležavanja 174 godine postojanja Biblioteke šabačke počinje u 12 časova.
Podelite