Šabačka bolnica dobila epidemiologa

18. jul 16:26

Infektolog dr Milivoje Đurić, nedavno je položio subspecijalistički ispit iz epidemiologije, čime je Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac dobila prvog stručnjaka iz ove oblasti. Značaj epidemiologa u našoj ustanovi ogledaće se prvenstveno u podizanju kvaliteta rada i pružanja zdravstvene nege, posebno hospitalizovanim pacijentima. Cilj je da se intrahospitalne infekcije svedu na najmanju moguću meru, čime bi se broj eventualnih komplikacija smanjio, a pacijentima skratio boravak u bolnici.
Malo je bolnica u Srbiji koje mogu da se pohvale da među svojim zaposlenima imaju subspecijalistu epidemiologije. Njihova osnovna uloga u ustanovama ovog tipa, između ostalog je kontrolisanje intrahospitalnih infekcija, pa tamo gde epidemiologa nema, taj posao rade infektolog ili mikrobiolog. A kako se infektologija i epidemiologija logično nadovezuju, dr Milivoja Đurića, načelnica službe dr Snežana Mihajlović, nije morala dugo da ubeđuje da se uže specijalizuje iz ove grane medicine. Krajem novembra 2020. godine upisao sam subspecijalizaciju iz epidemiologije. Tada su epidemiolozi uveliko bili u fokusu javnosti zbog pandemije kovida, ali nije kovid uticao na moju odluku o subspecijalizaciji. Svaka bolnica ima svoj tim za prevenciju i suzbijanje intrahospitalnih infekcija, i u saradnji sa pripadajućim zavodima za javno zdravlje, moraju sami da rešavaju taj problem. Pošto sam specijalista infektologije, bilo mi je razumno da u tom pravcu ide moje dalje usavršavanje – ističe dr Đurić. Dok sam bio na specijalizaciji, naša služba je imala troje specijalista i mogao sam bez ikakvih ustručavanja da odradim svoj specijalistički staž. Sada nas je svega dvoje i imamo koleginicu Miru Gajić koja je na specijalizaciji i koja nam je od velike pomoći jer nas je malo. Mi infektolozi imamo jako dobru saradnju sa svim lekarima jer smo, nekako, na sve orijentisani. Naša uloga je u najvećoj meri konsultativna i tiče se antimikrobne terapije. Kada imaju slučajeve pacijenata sa teškim infekcijama, nejasnim febrilnim stanjima, zovu nas kako zbog terapije, tako i zbog dijagnostike. Sarađujemo i sa mikrobiolozima i sa hirurzima. Ukratko, poznajemo sve lekare u bolnici, a poznaju i oni nas – objašnjava dr Milivoje Đurić.
Podelite