Nove stambene jedinice za socijalno ugrožene

29. jun 14:17

Šabac je jedna od 20 lokalnih samouprava u Srbiji kojima je Evropska unija dala novac za projekat "Podrška za samostalni život - Novi početak". Projekat podrazumeva izgradnju i opremanje stambenih jedinica namenjenih socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima, za ranjive grupe stanovništva. Na Triangli, u ulici Bože Milanovića počela je izgradnja 23 stambene jedinice namenjene romskoj populaciji, ženama žrtvama porodičnog nasilja, osobama sa invaliditetom i mladima koji izlaze iz programa socijalne zaštite.
Podelite