Saopštenje koalicija NADA

3. decembar 2021. 13:44

Srpska koalicija NADA koju čini POKS, DSS i 25 udruženja građana
održala je tribinu u Topoli, gde je građanima predstavila program i
kandidata za predsednika Srbije.
Predsednik Demokratske sreanke Srbije dr Milo Jovanović„ istakao je da se kandidovao za predsednika zato što je spreman da obavlja najvišu državnu funkciju i jer je Srbiji potreban predsednik koji zna da
nacionalno i demokratsko moraju ići uporedo i da pored patriotizma
morate imati sluha i tolerancije i za drugačije stavove. Danas kao narod
imamo istorijsku priliku da se, nakon skoro čitavog veka lutanja kroz
Jugoslaviju i komunizam, identitetski i nacionalno zaokružimo. Neminovno je i otvaranje pitanja oblika vladavine, republike ili obnove kraljevine i da, u dogledno vreme, građani o tome donesu odluku. To je izuzetno važno pitanje u okviru našeg programa jer se tiče našeg dubljeg nacionalnog utemeljenja, jer je kruna pratila srpsku državnost kroz čitavu istoriju,od 1217.godine do 29. novembra 1945. i to je naprosto istorijska činjenica” –izjavio je kandidat za predsednika Srbije ispred Srpske koalicije NADA i predsednik DSS, dr Miloš Jovanović.
Podelite