Ukrasne bundevice na Bazaru

25. oktobar 12:08

Opšte je poznato da smo mi narod koji brzo i lako zaboravlja, kako loše tako i dobre stvari. Tako je i sa biljkama, pa onih koje su nekada krasile svaku baštu, a danas gotovo nema. Mi smo našli smo na Bazaru u Šapcu izanimljlive ukrasne bundevice ili tutliće, kao podsećanje na neka prošla i lepša vremena.
Podelite