Nova kulturno-obrazovna platforma: eMuzej

3. april 10:02

Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Vojvodine predstavili su novu kulturno-obrazovnu platformu eMuzej, čiji je cilj povezivanje škola i muzeja. Namenjena je kustosima, kustosima-pedagozima, muzejskim edukatorima i nastavnom kadru u školama, sa ciljem da se razvije u platformu koju bi nastavno osoblje koristilo u svakodnevnom radu sa učenicima, rečeno je u saopštenju sa onlajn konferencije. Svaki muzej ima neki oblik pedagoškog rada kroz koji kustosi rade sa decom osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, pa i studentima. U saopštenju se navodi da, iako postoji saradnja između škola i muzeja, kroz platformu eMuzej ostvaruje se direktna veza između nastavnog programa i muzejskih predmeta.

Podelite