Reforma inspekcija u Srbiji

22. maj 2020. 17:10

Krajem marta počeo je sa radom Kontakt centar republičkih inspekcija koji pokriva rad 44 inspekcije na republičkom nivou. Građani i privreda imali su priliku da preko sajta inspektor.gov.rs, kao i telefonom, prijave sve nepravilnosti koje su uočili tokom vanrednog stanja zbog pandemije KOVID -19 virusa i informišu se o svojim pravima i obavezama. U prvih 6 nedelja, dnevno je u proseku stizalo preko 70 različitih prijava. Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju u našoj zemlji podržava Evropska unija.
Podelite